پرینت

کارکنان مركز مشاوره

كارشناس مركز مشاوره:       خانم الهام ميري

شماره تماس:                 33682019 - 086 

                                  33400544 - 086

 

كارشناس مركز مشاوره:  خانم ريحانه فراهاني

شماره تماس:              33679508 - 086

 

نوشته شده توسط Super Userارسال شده در: مرکز مشاوره و بهداشت

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177
جشنواره اختراعات کوهرنگ
استان مرکزی - آذرماه 94