پرینت

اهداف مركز مشاوره دانشگاه صنعتي اراك

اهداف مرکز مشاوره دانشجویی به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان دانشگاهیان می باشد . در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از:

·        ارتقاء سطح دانش و بینش روانشناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل ، مشکلات و نیازهای جامعه دانشجویی

·        راهنمایی دانشجو در جهت شناخت صحیح توانائیها و مشکلات خود

·        راهنمایی دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه ، علاقه و حسن انتخاب

·        راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج

·        افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجويان

·        پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی –رفتاری و توسعه بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه و جامعه دانشگاهي

·        ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین کننده روابط استاد ، دانشجو یا کارکنان

نوشته شده توسط Super Userارسال شده در: مرکز مشاوره و بهداشت

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177
جشنواره اختراعات کوهرنگ
استان مرکزی - آذرماه 94